Naše služby

Komunikace s médii - práce s tiskem a elektronickými médii

 • vypracování PR strategie, tvorba mediálních plánů pro různá období a kampaně
 • monitoring médií, komplexní informační servis včetně analýzy informací a doporučení aktivit
 • příprava tiskových podkladů a zpráv, redakční a grafické práce
 • kompletní produkční zajištění tiskových konferencí

Tvorba časopisů a dalších tiskovin

 • kompletní tvorba firemních a klientských časopisů, práce redaktora, editora, grafické zpracování, tisk, vše na základě přání zadavatele
 • zhotovení bulletinů na vrcholné sportovní, kulturní a společenské akce
 • redakční i grafické zpracování katalogů, ročenek a výročních zpráv
 • zpracování odborných i populárních publikací

Komunikace s obchodními partnery

 • správa a tvorba obsahu webových stránek - včetně PR článků nebo nabídkových listů
 • realizace firemních prezentací, seminářů a společenských akcí pro obchodní partnery
 • obsahové i grafické zpracování produktových letáků, pozvánek, POS materiálů
 • příprava a realizace odborných průzkumů trhu podle speciálního zadání

Special Events

 • firemní večírky
 • tiskové konference
 • organizace a příprava seminářů