Naši lidé

PhDr. Blanka Rokosová

Jednatelka společnosti

Řídí veškeré PR aktivity, včetně přípravy a průběžného dolaďování komunikačních strategií. Spolupracuje na kreativním pojetí komunikace. V nedávné minulosti plnila funkci hlavní komunikátorky pro PR klienta Whirlpool CR, Laufen CZ, v současnosti pro společnost MAXIS. Odborné vzdělání, dlouholeté zkušenosti a novinářská praxe zaručují znalost mediálního prostředí a množství důležitých kontaktů. Zúročily se a dále zúročují i při řízení několika firemních časopisů (mj. Tempus medicorum pro ČLK, Imperium společnosti Imperial Karlovy Vary, Team společnosti ZČP či Naše nemocnice, připravovaného pro FN Plzeň a Za branou Plzeňského Prazdroje, který získal Zlatý středník v kategorii časopisů pro zaměstnance), při přípravě publikací, kampaní atd. V roce 2006 uskutečnila první vydavatelský projekt: EV public relations vydal luxusní obrazovou "velkou" knihu českého tenisu Jan Kodeš - Tenis byl můj život. Byla předsedkyní nadačního fondu Dětský čin roku a řídila stejnojmenný charitativní projekt v České republice.

Bc. Karolína Pelikánová, DiS.

Jednatelka společnosti 

Řídí PR aktivity například značek SCHNEIDER, LUSITO, spolupracuje na PR segmentu obklady a dlažby společnosti Laufen CZ, které zahrnují přípravu tiskových konferencí a styk s médii. Komunikovala se zahraniční centrálou klienta Whirlpool CR, vyhodnocovala medializaci společnosti v ČR - včetně finanční hodnoty, porovnání s hlavními konkurenty atd. Zabezpečje společenské akce (pražský koncert s Pardubickou komorní filharmonií, slavnostní vyhlášení charitativního projektu Dětský čin roku, Světový Reunion Řádu rytířů sv. Lazara Jeruzalémského, desetibojařský podnik TNT- FORTUNA Meeting 2007 a 2008 atd.), kde zúročuje své umělecké vzdělání (Státní konzervatoř v Praze). Organizovala a zabezpečovala charitativní projekt Dětský čin roku. Zajišťuje projekty v rámci CSR EV p. r. Získané zkušenosti rozšiřuje studiem komunikace a marketingu. Píše redakční i PR texty. Dobrá úroveň angličtiny, částečně italština, francouzština.

Mgr. Lenka Havránková


Podílí se na organizování tiskových konferencí, společenských akcí a koncertů. Má na starosti databáze, jejich pravidelnou aktualizaci, provádí monitoring médií. Jako nejmladší člen týmu vnáší entusiasmus a nadšení. Aktivní znalost angličtiny a ruštiny. 

PhDr. Milan Macho


Zkušenosti dlouholetého novináře a publicisty zúročuje při psaní literatury faktu, uplatnil je také jako šéfredaktor časopisů Stadion a Hattrick, jako editor nejčtenějšího seriózního deníku MF Dnes a několika firemních časopisů: Imperium společnosti Imperial Karlovy Vary, Tempus medicorum pro Českou lékařskou komoru, Team společnosti ZČP a Naše nemocnice pro FN Plzeň. Své organizační schopnosti projevil při pořádání nejznámějších sportovních anket Sportovec roku, Fotbalista roku a Trenér roku. Několik let byl předsedou Klubu sportovních novinářů ČR, místopředsedou Syndikátu novinářů ČR, zúčastnil se několika mezinárodních kongresů novinářů.